„KOŃ – NIEODZOWNY PARTNER I PRZYJACIEL JEŹDŹCA”

ZADANIE POD TYTUŁEM

„KOŃ – NIEODZOWNY PARTNER I PRZYJACIEL JEŹDŹCA”

REALIZOWANE W OKRESIE OD 17 MAJA DO 31 LISTOPADA 2020 ROKU

POLEGAJĄCE NA UTRZYMANIU I WYŻYWIENIU KONI W KS „VICTORIA”

ZOSTAŁO SFINANSOWANE W WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ

Z DOTACJI NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI

– CENTRUM SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH

NA LATA 2018-2030