„KOŃ I JEŹDZIEC W CZASACH PANDEMII”

ZADANIE POD TYTUŁEM

„KOŃ I JEŹDZIEC W CZASACH PANDEMII”

REALIZOWANE W OKRESIE OD 10 MAJA DO 10 GRUDNIA 2021 ROKU

POLEGAJĄCE NA UTRZYMANIU I WYŻYWIENIU KONI W KS „VICTORIA”

ZOSTAŁO SFINANSOWANE W WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ

Z DOTACJI NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI

– CENTRUM SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH

NA LATA 2018-2030